dnes je 17.7.2024

Input:

Vzor - Plná moc k podpisu kupní smlouvy na nemovitost

16.10.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.11.2.3
Vzor – Plná moc k podpisu kupní smlouvy na nemovitost

JUDr. Vladimíra Knoblochová

Plná moc

Níže podepsaná obchodní společnost Alfa, a. s., IČO: 123 45 678, se sídlem Václavské náměstí 12, Praha 1, PSČ: 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spis. zn. B 12435, zastoupená Karlem Vorlíčkem, předsedou představenstva

tímto zmocňuje Ing. Karla Vopičku, dat. nar. 12. května 1977, bydlištěm Dělostřelecká 1765/22, Praha 6, PSČ: 160 00 (dále jen "Zmocněnec"),

aby za ni podepsal následující smluvní dokumentaci a učinil následující právní jednání:

1. uzavřel za zmocnitele kupní smlouvu s panem Davidem Novákem, nar. 2. 5. 1979, bydlištěm: Anglická 26, Praha 2, PSČ: 120 00, na základě které zmocnitel koupí od pana Nováka spoluvlastnický podíl o velikost id. ½ na nemovitostech nacházejících se v obci a k. ú. Hostivice, a to na pozemcích p. č. 5576 – orná půda o výměře 12 167 m2, p. č. 5309/1 – trvalý travní porost o výměře 4 320 m2 a p. č. 2609/1 – trvalý travní porost o výměře 13 098 m2, včetně všech součástí a příslušenství, za kupní cenu ve výši 30 000 000 Kč

2. podepsal za zmocnitele v souvislosti s uzavřenou kupní smlouvou označenou pod bodem 1 návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí;

3. podepsal za zmocnitele svěřeneckou smlouvu za účelem úschovy kupní ceny dle kupní smlouvy označené pod bodem 1. Svěřenecká smlouva bude uzavřena mezi zmocnitelem, panem Davidem Novákem a advokátem JUDr. Petrem Černým, zapsaným v seznamu advokátů ČAK pod ev. č. 8976, se sídlem náměstí Míru

Nahrávám...
Nahrávám...