dnes je 22.2.2024

Input:

Vzor - Žaloba na určení neplatnosti usnesení valné hromady s. r. o.

5.2.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.3.5.2
Vzor – Žaloba na určení neplatnosti usnesení valné hromady s. r. o.

Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová

Krajský soud v .........................

.........................

.........................

V ......................... dne .........................

Soudní poplatek bude uhrazen na výzvu soudu.

Žalobce (společník): ........................., nar. ........................., bytem .........................

Žalovaná (společnost): ........................., IČO ........................., se sídlem ........................., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v ........................., oddíl C, vložka .........................

Žaloba na určení neplatnosti usnesení valné hromady
společnosti ........................., ze dne .........................

jednou prostřednictvím datové schránky

Přílohy:

1. výpis z obchodního rejstříku společnosti .........................

2. pozvánka na valnou hromadu společnosti ........................., ze dne .........................

3. zápis z valné hromady společnosti ........................., ze dne .........................

I.

1.1 Žalovaná je obchodní společností s ručením omezeným, která má 3 společníky.

1.2 Žalobce je jedním ze společníků žalované, výše jeho obchodního podílu na společnosti činí ......................... a odpovídá vkladu společníka do základního kapitálu společnosti ve výši ......................... Kč.

1.3 Věcná příslušnost výše nadepsaného soudu je dána ustanovením § 3 odst. 2 písm. a) zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních (dále jen "ZŘS").

1.4 Místní příslušnost nadepsaného soudu je dána ustanovením § 86 odst. 1 ZŘS ve spojení s ustanovením § 85 písm. a) ZŘS.

Důkaz:

 • výpis z obchodního rejstříku žalované

II.

2.1 Jednatel žalované svolal pozvánkou ze dne ......................... valnou hromadu společnosti, když program valné hromady dle pozvánky byl následující:

 • zahájení valné hromady

 • schválení účetní závěrky společnosti za rok 2020

 • rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti za rok 2020

 • schválení finanční asistence – zápůjčky panu ........................., nar. ........................., bytem .........................

 • závěr

2.2 Dne ......................... se na základě této pozvánky konala valná hromada žalované, a to od ......................... na adrese .......................... Na valné hromadě byli přítomni všichni společníci žalované.

2.3 Bylo hlasováno o těchto usneseních:

 • schválení účetní závěrky společnosti za rok 2020 (usnesení valné hromady č. 1)

 • rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti za rok 2020 (usnesení valné hromady č. 2)

 • odvolání jednatele pana ........................., nar. ........................., bytem ......................... (usnesení valné hromady č. 3)

 • schválení finanční asistence – zápůjčky panu ........................., nar. ........................., bytem ......................... (usnesení valné hromady č. 4)

2.4 Předseda valné hromady konstatoval, že všechna výše uvedená usnesení byla přijata.

Důkaz:

 • pozvánka na valnou hromadu společnosti ........................., ze dne .........................

 • zápis z valné hromady společnosti ........................., ze dne .........................

III.

3.1 Žalobce má však za to, že usnesení valné hromady č. 3 (odvolání

Nahrávám...
Nahrávám...