dnes je 24.5.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Změna termínu realizace dle smlouvy

10.6.2019, Zdroj: Ministerstvo financí

Zastupitelstvu kraje je podle § 36 písm. c) vyhrazeno poskytování dotací a návratných finančních výpomocí nad 200 000 Kč v jednotlivém případě fyzickým nebo právnickým osobám v kalendářním roce a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí, nejedná-li se o účelové dotace z prostředků státního rozpočtu.

Dotaz:

K možnosti svěřit rozhodování o změně smlouvy o poskytnutí dotace hejtmanovi či krajskému úřadu v případě, že o poskytnutí rotace rozhodovala rada, a radě v případě, že o poskytnutí dotace rozhodovalo zastupitelstvo. Důvodem je situace, kdy je žádost o změnu termínu ukončení realizace projektu uvedeného ve smlouvě o poskytnutí dotace podána krátce před uplynutím termínu a orgán příslušný k

Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu VZ profi.
Zatřídění dokumentu
Zatřídění dokumentu
Tento dokument není zatříděn.
Nahrávám...
Nahrávám...