dnes je 28.7.2021

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Zpráva o hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí a krajů

12.7.2021, Zdroj: Ministerstvo financí

Obce k 31. 5. 2021 vykázaly celkové příjmy ve výši 136,1 mld. Kč, celkové výdaje v hodnotě 128,1 mld. Kč a dosáhly kladného výsledku hospodaření 8,1 mld. Kč. Ve srovnání s předchozím rokem vzrostly příjmy o 8,5 mld. Kč, tj. o 6,7 % a výdaje se zvýšily o 2,7 mld. Kč, resp. o 2,2 %.

Oproti srovnatelnému období loňského roku došlo k růstu celkových daňových příjmů obcí o 2,8 %, tj. o 2,3 mld. Kč, kdy na tomto pozitivním výsledku se zejména podílel růst daně z přidané hodnoty a daní z příjmů právnických osob. V případě struktury daňových příjmů došlo poprvé ve sledovaném období k situaci, že inkaso daní z příjmů právnických osob převýšilo inkaso daní z příjmů fyzických osob (viz graf č. 7). V

Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu VZ profi.
Zatřídění dokumentu
Zatřídění dokumentu
Tento dokument není zatříděn.
Nahrávám...
Nahrávám...