Obsah

 

Zatřídění dokumentu
Tento dokument není zatříděn.

 

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Zpráva o hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí a krajů

2.3.2020, Zdroj: Ministerstvo financí

MF ČR zveřejnilo zprávu o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a Regionálních rad regionů soudržnosti k 31. 12. 2019.

Hospodaření územních rozpočtů za rok 2019

V roce 2019 hospodařily územní rozpočty s přebytkem v souhrnné výši 31,7 mld. Kč; přebytek hospodaření krajských rozpočtů činil 5,8 mld. Kč, přebytek hospodaření obcí 25,5 mld. Kč a dobrovolných svazků obcí 0,4 mld. Kč. Územní rozpočty vykazují přebytek hospodaření od roku 2012, tj. již osmým rokem po sobě.

Celkové příjmy územních rozpočtů dosáhly 594,1 mld. Kč, ve srovnání s rokem 2018 vzrostly o 61,5 mld. Kč. Na příznivém vývoji příjmů se významně podílel nárůst daňových příjmů, jejichž celkový

Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu VZ profi.
 +420 222 539 333  info@vzprofi.cz