Obsah

 

Zatřídění dokumentu
Tento dokument není zatříděn.

 

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Zpráva o hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí a krajů

6.1.2020, Zdroj: Ministerstvo financí

MF ČR zveřejnilo zprávu o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a Regionálních rad regionů soudržnosti k 30. 11. 2019.

Ke konci listopadu 2019 vykázaly kraje, obce, dobrovolné svazky obcí (dále jen „DSO“) a Regionální rady regionů soudržnosti1 celkové konsolidované příjmy ve výši 544,0 mld. Kč a celkové konsolidované výdaje 502,8 mld. Kč. Proti stejnému období minulého roku vzrostly celkové příjmy územních rozpočtů o 54,7 mld. Kč a jejich celkové výdaje o 33,9 mld. Kč. Výsledný přebytek hospodaření (41,2 mld. Kč) se proto proti listopadu předchozího roku zvýšil o 20,8 mld. Kč.

Vlastní příjmy územních rozpočtů (tj. příjmy daňové, nedaňové a kapitálové) činily

Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu VZ profi.
 +420 222 539 333  info@vzprofi.cz