dnes je 24.5.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Zpráva o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2018

30.8.2019, Zdroj: Ministerstvo financí

Zpráva obsahuje souhrnné zhodnocení výsledků finančních kontrol zajišťovaných orgány veřejné správy o přiměřenosti a účinnosti zavedeného systému finanční kontroly včetně přehledu nejvýznamnějších kontrolních zjištění.

Zpráva o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2018 (dále jen „Zpráva“) je předkládána vládě České republiky v souladu s ustanovením § 22 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“).

Součástí Zprávy je vyhodnocení plnění usnesení vlády České republiky č. 398 ze dne 19. června 2018 ke Zprávě o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě

Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu VZ profi.
Zatřídění dokumentu
Zatřídění dokumentu
Tento dokument není zatříděn.
Nahrávám...
Nahrávám...