dnes je 30.9.2023

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Zveřejňování dokumentů – rozpočet, střednědobý výhled, závěrečný účet, smlouvy o poskytnutí dotace

23.5.2023, Zdroj: MF ČR

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (dále jen „zákon č. 250/2000 Sb.“) výslovně neupravuje formu ani formát výše uvedených dokumentů, které je územní samosprávný celek (dále jen „ÚSC“) povinen zveřejňovat. Obecně je třeba postupovat při zveřejňování těchto dokumentů v souladu nejen se zákonem č. 250/2000 Sb., ale i v souladu s ostatními právními předpisy upravujícími zveřejňování nebo zpřístupňování informací, tj. především Listina práv a svobod, zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zákon č. 340/2015 Sb., o registru smluv, zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování

Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu VZ profi.
Zatřídění dokumentu
Zatřídění dokumentu
Tento dokument není zatříděn.
Nahrávám...
Nahrávám...