dnes je 27.5.2024

Input:

čá. 8/2014 Sb., Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 388/2013 Sb.

čá. č. 8/2014 Sb. (nečíslováno), Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 388/2013 Sb.
SDĚLENÍ
Ministerstva vnitra
o opravě tiskové chyby
ve vyhlášce č. 388/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších předpisů
V příloze č. 4 k vyhlášce č. 388/2011 Sb. v bodě 3 na straně 6768 mají místo slov:
„m) psychické postižení se ztrátou duševních
Nahrávám...
Nahrávám...