dnes je 19.5.2024

Input:

203/2013 Sb., Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Žofinka a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

č. 203/2013 Sb., Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Žofinka a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
VYHLÁŠKA
ze dne 4. července 2013
o vyhlášení Národní přírodní rezervace Žofinka
a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 79 odst. 4 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb., zákona č. 312/2008 Sb. a zákona č. 349/2009 Sb.:
§ 1
Vymezení národní přírodní rezervace
(1) Vyhlašuje se Národní přírodní rezervace Žofinka (dále jen „národní přírodní rezervace”).
(2) Národní přírodní rezervace se rozkládá na území Jihočeského kraje, v katastrálních územích Dvory nad Lužnicí, Vyšné, Hranice u Nových Hradů. Hranice národní přírodní rezervace se stanoví uzavřeným geometrickým obrazcem s přímými stranami, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální1) . Seznam souřadnic vrcholů geometrického obrazce tak, jak jdou v obrazci za sebou, je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.
(3) Orientační grafické znázornění území národní přírodní rezervace a jejího ochranného pásma je uvedeno v příloze č. 2 k této vyhlášce.
§ 2
Předmět ochrany
Předmětem ochrany národní přírodní rezervace jsou
a) přirozené lesní porosty tvořené především blatkovými a rašelinnými bory,
b) společenstva otevřených vrchovišť,
c) populace vzácných a ohrožených druhů rostlin borovice blatky (Pinus rotundata) a rojovníku bahenního (Ledum palustre), včetně jejich biotopů.
§ 3
Bližší ochranné podmínky
Jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody lze v národní přírodní rezervaci
a) povolovat změny druhů pozemků nebo způsobů jejich využití2) , nebo
b) provádět hospodářská opatření v lesích v období od 1. března do 31. července každého roku.
§ 4
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2013.
 
Ministr:
Mgr. Chalupa v. r.
 
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 203/2013 Sb.
Seznam souřadnic (S-JTSK) jednotlivých vrcholů geometrických obrazců, kterými jsou stanoveny hranice Národní přírodní rezervace Žofinka
Geometrický obrazec - hranice Národní přírodní rezervace Žofinka
 
číslo bodu
souřadnice - Y [m]
souřadnice - X [m]
pořadí bodu v obrazci
578-264
728397,37
1184722,32
1
578-262
728381,59
1184791,78
2
374-280
728350,32
1184929,33
3
374-255
728349,82
1184931,54
4
374-281
728349,24
1184935,39
5
375-510
728345,04
1184965,22
6
423-12
728344,30
1184970,50
7
424-1
728300,98
1184984,48
8
424-2
728286,22
1184994,70
9
424-3
728278,12
1185014,86
10
424-6
728271,81
1185042,80
11
424-7
728272,79
1185053,26
12
368-67
728283,84
1185080,29
13
445-104
728276,21
1185110,26
14
368-68
728268,25
1185119,04
15
424-11
728256,09
1185157,01
16
375-526
728241,81
1185167,31
17
445-11
728232,32
1185174,15
18
375-536
728230,34
1185176,87
19
424-13
728207,32
1185208,46
20
424-14
728182,78
1185202,33
21
445-12
728164,89
1185218,70
22
424-16
728140,70
1185251,21
23
424-17
728116,06
1185269,65
24
369-102
728098,18
1185297,14
25
424-19
728090,96
1185321,46
26
445-14
728098,75
1185346,04
27
569-92
728106,43
1185388,15
28
569-91
728111,28
1185421,57
29
569-90
728118,45
1185470,35
30
Nahrávám...
Nahrávám...