dnes je 24.5.2024

Input:

291/2019 Sb., Nařízení vlády o mimořádném pracovním vízu pro státní příslušníky Ukrajiny pracující v zemědělství, potravinářství nebo lesnictví

č. 291/2019 Sb., Nařízení vlády o mimořádném pracovním vízu pro státní příslušníky Ukrajiny pracující v zemědělství, potravinářství nebo lesnictví
[zrušeno č. 437/2023 Sb.]
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 30. října 2019
o mimořádném pracovním vízu pro státní příslušníky Ukrajiny pracující v zemědělství, potravinářství nebo lesnictví
Vláda nařizuje podle § 31a odst. 2 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 176/2019 Sb.:
§ 1
Počty žádostí
(1) Maximální počet žádostí o mimořádné pracovní vízum, které lze podat v rámci období jednoho kalendářního měsíce na zastupitelském úřadu, činí 125.
(2) Žádosti o mimořádné pracovní vízum se podávají na zastupitelském úřadu České republiky v Kyjevě.
§ 2
Státní příslušnost žadatele
Žádost o mimořádné pracovní vízum podle § 1 jsou oprávněni podat státní příslušníci Ukrajiny.
§ 3
Vymezení ekonomických činností zaměstnavatele
Mimořádné pracovní vízum lze vydat pouze pro zaměstnání, které spadá do oddílů ekonomických činností zaměstnavatele podle Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE)1) označené kódem a názvem
a) 01 Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti,
b) 02 Lesnictví a těžba dřeva,
c) 10 Výroba potravinářských výrobků, nebo
d) 11 Výroba nápojů.
§ 4
Pracovní pozice žadatele
Pracovní pozice žadatele o mimořádné pracovní vízum musí spadat mezi druhy prací označené v Klasifikaci zaměstnání (CZ-ISCO)2) kódem a názvem
a) 51649 Ostatní chovatelé a ošetřovatelé zvířat v zařízeních určených pro chov a příbuzní pracovníci,
b) 61 Kvalifikovaní pracovníci v zemědělství,
c) 621 Kvalifikovaní pracovníci v lesnictví a příbuzných oblastech,
d) 723 Mechanici a opraváři strojů a zařízení (kromě elektrických),
e) 751 Výrobci a
Nahrávám...
Nahrávám...