dnes je 27.5.2024

Input:

389/2013 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

č. 389/2013 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
VYHLÁŠKA
ze dne 28. listopadu 2013,
kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 206/2009 Sb., zákona č. 366/2011 Sb. a zákona č. 313/2013 Sb., k provedení § 35 odst. 2, § 73 odst. 3, § 74 odst. 3, § 75 odst. 1, § 76 odst. 1, § 85 odst. 4 a § 116 odst. 5 tohoto zákona:
Čl. I
Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění vyhlášky č. 166/2007 Sb., vyhlášky č. 340/2007 Sb., vyhlášky č. 239/2009 Sb., vyhlášky č. 162/2010 Sb. a vyhlášky č. 391/2011 Sb., se mění takto:
1. V § 5 odst. 2, § 8 odst. 2, § 9 odst. 2, § 10 odst. 2 písm. a), § 11 odst. 2 písm. a), § 12 odst. 2 písm. a), § 22 odst. 2 písm. b) bodě 1, § 23 odst. 2 a § 35 odst. 2 písm. c) se částka „120 Kč” nahrazuje částkou „130 Kč”.
2. V § 6 odst. 1 písm. d) se bod 2 zrušuje.
Dosavadní body 3 až 9 se označují jako body 2 až 8.
3. V § 6 odst. 2 písm. a) se částka „120 Kč” nahrazuje částkou „130 Kč” a slova „bodech 1 až 6” se nahrazují slovy „bodech 1 až 5”.
4. V § 6 odst. 2 písm. b) bodě 1, § 10 odst. 2 písm. b) bodě 1, § 11 odst. 2 písm. b) bodě 1, § 12 odst. 2 písm. b) bodě 1, § 13 odst. 2 písm. b) bodě 1, § 14 odst. 2 písm. b) bodě 1, § 15 odst. 2 písm. b) bodě  1, § 16 odst. 2 písm. b) bodě 1, § 17 odst. 2 písm. a) bodě 1, § 18 odst. 2 písm. b) bodě 1, § 22 odst. 2 písm. a) bodě 1, § 29 odst. 2 písm. b) bodě 1, § 32 odst. 2 bodě 1, § 33 odst. 2 písm. a) bodě 1 a § 35 odst. 2 písm. b) bodě 1 se částka „160 Kč” nahrazuje částkou „170 Kč”.
5. V § 6 odst. 2 písm. c) se částka „25 Kč” nahrazuje částkou „30 Kč”.
6. V § 6 odst. 2 písm. d) se částka „110 Kč” nahrazuje částkou „115 Kč” a slova „bodě 7” se nahrazují slovy „bodě 6”.
7. V § 6 odst. 2 písm. e) se částka „60 Kč” nahrazuje částkou „70 Kč” a slova „bodech 8 a 9” se nahrazují slovy „bodech 7 a 8”.
8. V § 10 odst. 2 písm. c), § 13 odst. 2 písm. a), § 14 odst. 2 písm. a), § 15 odst. 2 písm. a), § 16 odst. 2 písm. a), § 17 odst. 2 písm. b), § 18 odst. 2 písm. a) a § 35 odst. 2 písm. a) se částka „200 Kč”
Nahrávám...
Nahrávám...