dnes je 24.5.2024

Input:

73/2011 Sb., Zákon o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů, ve znění účinném k 1.1.2019

č. 73/2011 Sb., Zákon o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů, ve znění účinném k 1.1.2019
ZÁKON
ze dne 9. února 2011
o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
366/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 2, § 4, § 5 odst. 1 a 2; vkládá § 4a a 4b; nová přechodná ustanovení
375/2011 Sb.
(k 1.4.2012)
ruší část pátou
331/2012 Sb.
(k 1.12.2012)
mění § 4b
401/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 4 odst. 1, § 4a odst. 1 a § 4b odst. 3
306/2013 Sb.
(k 1.11.2013)
mění § 4a odst. 1; ruší § 4b; nová přechodná ustanovení
234/2014 Sb.
(k 6.11.2014)
ruší část dvacátou druhou
250/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
mění § 2 odst. 3, § 3 odst. 3 a § 6 odst. 1
254/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
mění § 4 odst. 1 písm. e) a § 4a odst. 2
205/2015 Sb.
(k 1.10.2015)
ruší část třicátou druhou
317/2015 Sb.
(k 7.12.2015)
mění § 4a
134/2016 Sb.
(k 1.10.2016)
ruší část dvacátou osmou
259/2017 Sb.
(k 1.1.2019)
vkládá v § 4a odst. 6 a 7 a § 4b
259/2017 Sb.
(k 1.1.2020)
mění § 4a odst. 1 a 2 - dosud neuvedeno
ve znění zák. č. 335/2018 Sb.
92/2018 Sb.
(k 1.1.2019)
mění § 4b odst. 1
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY
§ 1
(1) Tímto zákonem se zřizuje Úřad práce České republiky (dále jen „Úřad práce”), stanoví se jeho organizační členění a úkoly. Úřad práce je správním úřadem s celostátní působností. Úřad práce je účetní jednotkou.
(2) Sídlem Úřadu práce je Praha.
(3) Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen „ministerstvo”) řídí Úřad práce a je jeho nadřízeným správním úřadem.
§ 2
(1) V Úřadu práce působí
a) generální ředitelství,
b) krajské pobočky a pobočka pro hlavní město Prahu (dále jen „krajské pobočky”); součástí krajských poboček jsou kontaktní pracoviště.
(2) Obvody působení krajských poboček jsou shodné s územím krajů podle jiného zákona1) . Krajské pobočky a jejich územní obvody jsou uvedeny v příloze tohoto zákona.
§ 3
(1) Úřad práce řídí generální ředitel.
(2) Krajskou pobočku řídí ředitel krajské pobočky.
(3) Výběr, jmenování a odvolání generálního ředitele a ředitele krajské pobočky se řídí zákonem o státní službě.
§ 4
(1) Úřad práce plní úkoly v oblastech
a) zaměstnanosti,
b) ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele,
c) státní sociální podpory,
d) dávek pro osoby se zdravotním postižením,
e) příspěvku na péči,
f) pomoci v hmotné nouzi,
g) inspekce poskytování sociálně-právní ochrany,
h) dávek pěstounské péče,

v rozsahu a za podmínek stanovených zákonem o zaměstnanosti3) , zákonem o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů4) , zákonem o sociálně-právní ochraně dětí11) , zákonem o státní sociální podpoře5) , zákonem o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů8) , zákonem o sociálních službách9) a zákonem o pomoci v hmotné nouzi10) .
(2) Úřad práce je přístupovým místem pro zajištění elektronické komunikace v oblasti sociálního zabezpečení a zaměstnanosti mezi členskými státy Evropské unie.
Jednotný informační systém práce a sociálních věcí
§ 4a
(1) Ministerstvo je správcem Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí, jehož obsahem jsou údaje nezbytné k plnění úkolů ministerstva a Úřadu práce v oblasti státní sociální podpory, pomoci v hmotné nouzi, příspěvku na péči, dávek pro osoby se zdravotním postižením, sociálně-právní ochrany dětí, státní politiky zaměstnanosti a ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele podle jiných právních předpisů. Jednotný informační systém práce a sociálních věcí může ministerstvo a Úřad práce využít rovněž za účelem získání potřebných údajů uvedených ve větě první nezbytných pro výplatu a kontrolu vyplácení dávek nebo podpory v nezaměstnanosti, podpory při rekvalifikaci nebo kompenzace12) . Správou evidence údajů o výplatách dávek uvedených ve větách první a druhé může správce Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí pověřit Českou správu sociálního zabezpečení. Součástí Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí je rovněž Standardizovaný
Nahrávám...
Nahrávám...