dnes je 24.5.2024

Input:

Aktuální výzvy (strukturální fondy EU, krajské dotace) (29/10/2019)

28.10.2019, Zdroj: Verlag Dashöfer

AKTUÁLNÍ VÝZVY

(strukturální fondy)

 

Operační program Zaměstnanost (OPZ)

 • Zdroje informací: https://www.esfcr.cz/modules/calls/
 • Dílčí programy:
  • Sociální služby a sociální začleňování – výzva MAS Poličsko
   • Zaměření dotačního titulu: Cílem výzvy je podpořit sociální začleňování a boj s chudobou. Cílem je rovněž zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech.

    Výše dotace

    • celková alokace pro tuto výzvu činí 5.774 566,50,-CZK
    • minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 400 000,-CZK
    • maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 2.500 000,-CZK
   • Příjemci podpory: Pro tuto výzvu jsou oprávněnými žadateli:
    • obce,
    • dobrovolné svazky obcí,
    • organizace zřizované obcemi,
    • příspěvkové organizace,
    • nestátní neziskové organizace,
    • poskytovatelé sociálních služeb,
    • školy a školská zařízení.
   • Termín: Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 18. 11. 2019
   • Katalogové informace:

    Oblast: Zaměstnanost

    Kraj: Pardubický

    Poskytovatel dotace: Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)

    Programy: Operační program Zaměstnanost (OPZ), výzva č. 03_16_047

  • Zaměstnanost – výzva MAS Šumperský venkov
   • Zaměření dotačního titulu: Cílem výzvy je podpořit sociální začleňování a boj s chudobou. Cílem je rovněž zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech. 

    Výše dotace:

    • celková alokace pro tuto výzvu činí 2 308 271,-CZK
    • minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 400 000,-CZK
    • maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 2.308 271,-CZK
   • Příjemci podpory:

    Pro tuto výzvu jsou oprávněnými žadateli:

    • místní akční skupina (MAS),
    • obce,
    • nestátní neziskové organizace,
    • příspěvkové organizace, profesní a podnikatelská sdružení,
    • dobrovolné svazky obcí,
    • poradenské a vzdělávací instituce,
    • školy a školská zařízení,
    • organizace zřizované obcemi,
    • organizace zřizované kraji.
    • Termín: Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 18. 11. 2019
    • Katalogové informace:

     Oblast: Zaměstnanost

     Kraj: Moravskoslezský

     Poskytovatel dotace: Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)

     Programy: Operační program Zaměstnanost (OPZ), výzva č. 4

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

 • Zdroje informací: https://opvvv.msmt.cz/
 • Dílčí programy
  • Mezinárodní mobilita výzkumných, technických a administrativních pracovníků výzkumných organizací v prioritní ose 2 OP
   • Zaměření dotačního titulu: Dotace je určena na rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj. Cílem je realizace projektů mezinárodní mobility výzkumných, technických a administrativních pracovníků je zaměřena na posílení mezinárodní spolupráce a rozvoj lidských zdrojů ve výzkumu. Hlavním cílem je podpora profesního růstu výzkumných, technických a administrativních pracovníků a rozvoj výzkumných organizací posílením lidských zdrojů. 

    Finanční alokace výzvy (podpora):

    • Celková alokace: 1 000 000 000,- Kč
    • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 500 000,- Kč
    • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 68 000 000,- Kč.

    Specifikace a omezení:

    • Délka mobility (tj. čistého pracovního pobytu výzkumného pracovníka) se musí pohybovat v rozmezí minimálně 3 měsíců a maximálně 24 měsíců.
    • Žadatel musí mít sídlo na území ČR.
   • Příjemci podpory: Subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle Rámce pro státní podporu VaVaI (vysoké školy, veřejné výzkumné instituce, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu a územních samosprávných celků atd.) se sídlem na území ČR.
   • Termín: Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do  4. 2020
   • Katalogové informace:

    Oblast: Vzdělávání, Výzkum a vývoj

    Kraj: Hlavní město Praha, Jihočeský, Jihomoravský, Karlovarský, Královehradecký, Liberecký, Moravskoslezský, Olomoucký, Pardubický, Plzeňský, Středočeský, Ústecký, Vysočina, Zlínský

    Poskytovatel dotace: EU, Evropský sociální fond, Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky (MŠMT)

    Programy: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), výzva 02_18_053

  • Podpora dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
   • Zaměření dotačního titulu: Výzva podporuje aktivity vedoucí ke zvýšení kompetencí pedagogů při realizaci tranzitních programů připravujících mladé lidi na samostatný způsob života. Jejich cílem je získání zkušeností v oblasti pracovního života a zvýšení šancí na získání zaměstnání po ukončení školní docházky. Podporu získají také pedagogičtí pracovníci při práci s dětmi s problémovým chováním, a to prostřednictvím vzdělávání a metodické podpory. Výzva usiluje i o prevenci a zkrácení pobytu dítěte v systému ústavní péče a ochranné výchovy.

    Finanční alokace výzvy (podpora):

    - Alokace výzvy: 500 000 000 Kč  

    - Minimální výše výdajů pro aktivitu

Nahrávám...
Nahrávám...