dnes je 27.5.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Analýza systému kontrol územních samosprávných celků

3.5.2017, Zdroj: Ministerstvo financí

Analýza systému kontrol byla schválena na jednání vlády 19. 4. 2017 a bude předložena Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k dalšímu projednání.

Analýza byla vytvořena v součinnosti s kontrolními orgány, kraji a Svazem měst a obcí v průběhu druhé poloviny roku 2016. Primárním cílem této analýzy je identifikovat případné duplicity v kontrolním systému a navrhnout opatření, jak je omezit či ideálně plně eliminovat. Navrhnutá opatření by měla přispět k efektivnějšímu fungování kontrolního systému, včetně harmonogramu jejich implementace.

V rámci analýzy jsou nejprve podrobně představeny jednotlivé typy kontrol. Materiál dále obsahuje analýzu rozdílů v rozhodovací praxi, která na základě

Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu VZ profi.
Zatřídění dokumentu
Zatřídění dokumentu
Tento dokument není zatříděn.
Nahrávám...
Nahrávám...