dnes je 16.4.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Obecné nařízení o blokových výjimkách bylo oficiálně vydáno v úředním věstníku

27.6.2014, Zdroj: ÚOHS (https://www.uohs.cz/cs/uvodni-stranka.html)

Dne 26. června vyšla v Úředním věstníku EU oficiální verze nového Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách).

Níže naleznete odkaz na příslušné vydání Úředního věstníku a přímý odkaz na českou mutaci oficiální verze: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2014:187:TOC http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2014:187:FULL&from=EN

Nařízení nově přináší rozšířené možnosti poskytování veřejné podpory do nových oblastí, zároveň byla navýšena

Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu VZ profi.
Zatřídění dokumentu
Zatřídění dokumentu
Tento dokument není zatříděn.
Nahrávám...
Nahrávám...