Obsah

 

Zatřídění dokumentu
Tento dokument není zatříděn.

 

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Plnění Strategie elektronizace veřejných zakázek 2016-2020

13.5.2019, Zdroj: Portál o veřejných zakázkách a koncesích (www.portal-vz.cz)

Zpráva o plnění Strategie elektronizace za rok 2018 obsahuje shrnutí významných událostí v roce 2018 souvisejících se Strategií elektronizace, zprávu o činnosti řídící skupiny Strategie elektronizace, podrobný popis plnění jednotlivých opatření a shrnutí třetího roku realizace opatření Strategie elektronizace. Materiál nemá dopad na podnikatelské prostředí.

Realizace Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2016 až 2020 bude obdobně jako v případě předchozí strategie uskutečňována řadou opatření a úkolů, na kterých se budou podílet Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo financí a Ministerstvo vnitra, popř. další orgány

Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu VZ profi.
 +420 222 539 333  info@vzprofi.cz