dnes je 16.4.2024

Input:

Průběh zadávacího řízení

6.12.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.5
Průběh zadávacího řízení

Mgr. Filip Hajný

Zadavatel postupuje v zadávacím řízení zásadně podle ZZVZ a podle zadávacích podmínek, které sám stanoví v souladu se základními zásadami zadávání veřejných zakázek (transparentnosti, přiměřenosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace). Pokud v průběhu zadávacího řízení nastane situace nepředvídaná ani zákonem, ani zadávacími podmínkami, postupuje zadavatel vždy v souladu s těmito zásadami.

Zadavatel vybírá z účastníků zadávacího řízení vybraného dodavatele (vítěze zakázky) na základě:

  1. posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení;
  2. snížení počtu účastníků zadávacího řízení (viz ust. § 111 ZZVZ) nebo snížení počtu předběžných nabídek nebo řešení (viz ust. § 112 ZZVZ), pokud to zvolený druh zadávacího řízení připouští a zadavatel si tuto možnost předem vyhradil;
  3. hodnocení nabídek.

Pro postupy uvedené pod písmeny b) a c) je zadavatel povinen stanovit kritéria, která vyjadřují objektivní a ověřitelné skutečnosti související s:

  1. předmětem veřejné zakázky, včetně jeho vlivu na životní prostředí nebo jeho sociální důsledky, nebo
  2. kvalifikací dodavatele.

Posouzení

Nahrávám...
Nahrávám...