dnes je 27.5.2024

Input:

25/2016 Sb., Vyhláška o zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území

č. 25/2016 Sb., Vyhláška o zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území
[zrušeno č. 276/2023 Sb.]
VYHLÁŠKA
ze dne 14. ledna 2016
o zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území
Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 90 odst. 11 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 161/1999 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 167/2008 Sb., zákona č. 349/2009 Sb. a zákona č. 250/2014 Sb., a podle § 79 odst. 4 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 349/2009 Sb.:
§ 1
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se:
1. Vyhláška Ministerstva školství, věd a umění č. j. B-197.108/48-i/3, o zřízení přírodní rezervace „Hořina”, ze dne 5. listopadu 1948.
2. Vyhláška Ministerstva školství, věd a umění č. j. 174076/49-IV/1, o zřízení přírodní rezervace „Květnice”, ze dne 8. dubna 1950.
3. Vyhláška Ministerstva školství, věd a umění č. j. H-40852/46-III/1, o zřízení přírodní rezervace „Pekárka”, ze dne 23. července 1946.
4. Výnos Ministerstva školství, věd a umění č. j. 94204/51-IV/5, o zřízení státní přírodní rezervace „Velatická
Nahrávám...
Nahrávám...