dnes je 27.5.2024

Input:

347/2016 Sb., Nařízení vlády o sazbách poplatků na odbornou činnost Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, ve znění účinném k 1.1.2020

č. 347/2016 Sb., Nařízení vlády o sazbách poplatků na odbornou činnost Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, ve znění účinném k 1.1.2020
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 5. října 2016
o sazbách poplatků na odbornou činnost Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
273/2019 Sb.
(k 1.1.2020)
mění § 3
Vláda nařizuje podle § 39 odst. 4 zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon:
§ 1
Předmět úpravy
Toto nařízení upravuje sazby poplatku za žádost a udržovacího poplatku pro jednotlivé činnosti Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.
§ 2
Sazba poplatku za žádost
Sazba poplatku za žádost
a) podle § 36 odst. 1 písm. a) atomového zákona činí, jedná-li se o žádost o vydání povolení k umístění
1. energetického jaderného zařízení se jmenovitým tepelným výkonem vyšším než 50 MW, 19 600 000 Kč,
2. výzkumného jaderného zařízení s nulovým výkonem, 8 400 000 Kč,
3. výzkumného jaderného zařízení se jmenovitým tepelným výkonem do 50 MW, 14 000 000 Kč,
4. obohacovacího závodu, závodu na výrobu jaderného paliva nebo závodu na přepracování vyhořelého jaderného paliva, 19 600 000 Kč,
5. skladu vyhořelého jaderného paliva, 14 000 000 Kč,
6. skladu radioaktivního odpadu, s výjimkou zařízení pro skladování radioaktivních odpadů, které je součástí jiného jaderného zařízení nebo jiného pracoviště, kde se vykonává radiační činnost, 11 200 000 Kč,
7. úložiště radioaktivního odpadu, s výjimkou úložiště obsahujícího výlučně přírodní radionuklidy, 11 200 000 Kč,
b) podle § 36 odst. 1 písm. b) atomového zákona činí, jedná-li se o žádost o vydání povolení k výstavbě
1. energetického jaderného zařízení se jmenovitým tepelným výkonem vyšším než 50 MW, 126 000 000 Kč,
2. výzkumného jaderného zařízení s nulovým výkonem, 14 000 000 Kč,
3. výzkumného jaderného zařízení se jmenovitým tepelným výkonem do 50 MW, 19 600 000 Kč,
4. obohacovacího závodu, závodu na výrobu jaderného paliva nebo závodu na přepracování vyhořelého jaderného paliva, 84 000 000 Kč,
5. skladu vyhořelého jaderného paliva, 19 600 000 Kč,
6. skladu radioaktivního odpadu, s výjimkou zařízení pro skladování radioaktivních odpadů, které je součástí jiného jaderného zařízení nebo jiného pracoviště, kde se vykonává radiační činnost, 14 000 000 Kč,
7. úložiště radioaktivního odpadu, s výjimkou úložiště obsahujícího výlučně přírodní radionuklidy, 14 000 000 Kč,
c) podle § 36 odst. 1 písm. c) atomového zákona činí, jedná-li se o žádost o vydání prvního povolení k provozu
1. energetického jaderného zařízení se jmenovitým tepelným výkonem vyšším než 50 MW, 42 000 000 Kč,
2. výzkumného jaderného zařízení s nulovým výkonem, 4 200 000 Kč,
3. výzkumného jaderného zařízení se jmenovitým tepelným výkonem do 50 MW, 11 200 000 Kč,
4. obohacovacího závodu, závodu na výrobu jaderného paliva nebo závodu na přepracování vyhořelého jaderného paliva, 42 000 000 Kč,
5. skladu vyhořelého jaderného paliva, 11 200 000 Kč,
6. skladu radioaktivního odpadu, s výjimkou zařízení pro skladování radioaktivních odpadů, které je součástí jiného jaderného zařízení nebo jiného pracoviště, kde se vykonává radiační činnost, 11 200 000 Kč,
7. úložiště radioaktivního odpadu, s výjimkou úložiště obsahujícího výlučně
Nahrávám...
Nahrávám...