dnes je 24.5.2024

Input:

139/2019 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu (pravidla plavebního provozu)

č. 139/2019 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu (pravidla plavebního provozu)
VYHLÁŠKA
ze dne 22. května 2019,
kterou se mění vyhláška č. 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu (pravidla plavebního provozu)
Ministerstvo dopravy stanoví podle § 52 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění zákona č. 358/1999 Sb., zákona č. 118/2004 Sb., zákona č. 309/2008 Sb., zákona č. 187/2014 Sb. a zákona č. 135/2019 Sb., (dále jen „zákon”) k provedení § 3 odst. 1 a 2, § 18 odst. 3, § 22 odst. 4 a § 29k zákona:
ČÁST PRVNÍ
Změna vyhlášky o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí
Čl. I
Vyhláška č. 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění vyhlášky č. 412/2004 Sb., vyhlášky č. 666/2004 Sb., vyhlášky č. 423/2005 Sb., vyhlášky č. 517/2006 Sb., vyhlášky č. 44/2008 Sb., vyhlášky č. 66/2015 Sb. a vyhlášky č. 259/2016 Sb., se mění takto:
1. V § 2 odst. 1, 2, 3 a 4 se slovo „části” nahrazuje slovem „odstavci”.
2. V § 3 písm. a) se slova „vodní tok Vltavy od říčního km 241,40 (České Budějovice, Litvínovický potok) po říční km 239,6 (České Budějovice, Jiráskův jez) včetně slepého ramene Vltavy,
vodní tok Malše od říčního km 1,757 (České Budějovice, odběr vody pro teplárnu) po říční km 0,00 (České Budějovice, po ústí do vodního toku Vltavy),”
nahrazují slovy „vodní tok Chrudimky od říčního km 0,596 (silniční most - Pardubice) po říční km 0,00 (ústí do vodního toku Labe),
vodní tok Cidliny od říčního km 2,113 (železniční most - Libice nad Cidlinou) po říční km 0,00 (ústí do vodního toku Labe),”.
3. V § 3 písm. a) se slova „Lužnice od říčního km 4,0 (Koloděje nad Lužnicí)” nahrazují slovy „Lužnice od říčního km 4,20 (silniční most - Koloděje nad Lužnicí)”.
4. V § 5 odst. 1 písm. b) se slova „je tvořena” nahrazují slovem „tvořená”.
5. V § 5 odst. 1 písm. b) body 1 a 2 znějí:
„1. v řece
u stávajících vodních cest nejméně 0,30 m,
u nových a nově upravovaných vodních cest nebo jejich úseků nejméně 0,30 m pro klasifikační tř. 0., a nejméně 0,50 m pro klasifikační tř. I., IV., Va. nebo Vb.,
2. v plavebním kanálu
u stávajících vodních cest nebo jejich úseků nejméně tolik, kolik činí stávající dosažená bezpečnostní marže,
u nově upravovaných vodních cest nebo jejich úseků nejméně tolik, kolik činí stávající dosažená bezpečnostní marže, ne však méně než 0,30 m pro klasifikační tř. 0. a 0,50 m pro klasifikační tř. I., IV., Va. nebo Vb.,
u nových vodních cest nebo jejich úseků nejméně 0,30 m pro klasifikační tř. 0., nejméně 0,50 m pro klasifikační tř. I. a
Nahrávám...
Nahrávám...