dnes je 24.5.2024

Input:

Aktuální výzvy (strukturální fondy EU, krajské dotace) (19/07/2019)

19.7.2019, Zdroj: Verlag Dashöfer

AKTUÁLNÍ VÝZVY

(strukturální fondy)

 

Státní fond rozvoje bydlení (SFRB)

 • Zdroje informací: http://www.sfrb.cz/vystavba-pro-obce-dotace/?L=0
 • Dílčí programy:
  • Program Výstavba pro obce
   • Zaměření dotačního titulu: Výzva je zaměřena na pořízení sociálních bytů, sociálních domů nebo sociálních bytů ve smíšeném domě prostřednictvím investiční dotace. Sociální byty jsou určeny pro způsobilé domácnosti, které mají nízký příjem a nevyhovující bydlení. Nízký příjem a nevyhovující bydlení jsou definovány v NV č. 112/2019 Sb. (dále jen NV) §2 písm. c) a d). V rámci jednoho bytového domu lze podpořit jak bydlení mladých rodin s nižšími příjmy, tak i důchodců.

    Typy podporovaných aktivit:

    Z dotace lze pořídit:

    • sociální dům,
    • část smíšeného domu (odpovídající poměru podlahové plochy sociálních bytů k podlahové ploše všech bytů v domě),
    • sociální byt.
   • Příjemci podpory: obce, dobrovolné svazky obcí, městská část hlavního města Prahy (je-li k tomu oprávněna), městský obvod nebo městská část u územně členěných statutárních měst (jsou-li k tomu oprávněny).
   • Termín: Příjem žádostí probíhá od 20. května 2019 až do vyčerpání alokace.
   • Katalogové informace:

    Oblast: Rozvoj měst a venkova, sociální služby, bydlení

    Kraj: městské části hl. města Prahy, Jihočeský, Jihomoravský, Karlovarský, Královehradecký, Liberecký, Moravskoslezský, Olomoucký, Pardubický, Plzeňský, Středočeský, Ústecký, Vysočina, Zlínský

    Poskytovatel dotace: Státní fond rozvoje bydlení (SFRB), Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR)

    Program: Program Výstavba pro obce, číslo výzvy: 1/112/2019

Operační program Zaměstnanost (OPZ)

 • Zdroje informací: https://www.esfcr.cz/vyzvy-mas-opz
 • Dílčí programy:
  • MAS Královédvorsko: Zaměstnanost II.
   • Zaměření dotačního titulu: Výzva si klade za cíl podpořit zaměstnanost na konkrétním území MAS (Královédvorsko), jedná se o výzvu pro MAS na podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje a zaměřuje se na sociální začleňování a boj s chudobou. 

    Výše dotace

    • minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 400 000 CZK,
    • maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 4 899 995,81 CZK.
   • Příjemci podpory: Obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované obcemi působící v sociální oblasti, nestátní neziskové organizace, obchodní korporace, OSVČ, školy a školská zařízení, vzdělávací a poradenské instituce, MAS.
   • Termín: Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 7. 2019, 12:00.
   • Katalogové informace:

    Oblast: Rozvoj měst a venkova, Zaměstnanost

    Kraj: Královehradecký

    Poskytovatel dotace: Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV), Místní akční skupina Královédvorsko

    Programy: Operační program Zaměstnanost (OPZ)

  • MAS Královédvorsko: Prorodinná opatření II.
   • Zaměření dotačního titulu: Cílem výzvy je rozšířit nabídku služeb určeným osobám pečujících o děti s cílem zvýšit slučitelnost soukromého a pracovního života a to na platformě rozšiřování aktivit (služeb) škol a školských zařízení a dalších lokálních aktérů v území MAS Královédvorsko, z. s. Tato výzva je zacílena na podporu prorodinných opatření prostřednictvím služeb péče o děti v době mimo školní vyučování a o prázdninách. Tuto službu mohou využít jak rodiče dětí do 15 let věku, tak v případě příměstských táborů také rodiče dětí předškolního věku v rámci propojení služeb pro rodiče dětí v různých věkových kategoriích.

    Výše dotace

    • minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 400 000 CZK,
    • maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 4 832 000 CZK.
   • Příjemci podpory: Obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované obcemi působící v sociální oblasti, nestátní neziskové organizace, obchodní korporace, OSVČ, školy a školská zařízení.
   • Termín: Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 7. 2019, 12:00.
   • Katalogové informace:

    Oblast: Zaměstnanost

    Kraj: Královehradecký

    Poskytovatel dotace: Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV), Místní akční skupina Královédvorsko

    Programy: Operační program Zaměstnanost (OPZ)

  • MAS Královédvorsko: Sociální služby a sociální začleňování II.
   • Zaměření dotačního titulu: Výzva si klade za cíl podpořit sociální služby a sociální začleňování na konkrétním území MAS (Královédvorsko), jedná se o výzvu pro MAS na podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje a zaměřuje se na sociální začleňování a boj s chudobou. Zaměření na oblast sociálních služeb a sociálního začleňování je zvolena jako jedna z důležitých, jelikož se často zmiňovala v rámci veřejných jednání – a to jak potřeba rozšíření sociální a zdravotní (včetně psychologické a psychiatrické péče) do obcí, kdy byla zdůrazňována potřeba rozvoje terénních sociálních služeb. Dále pak dle aktuální poptávky v území je zájem o aktivity týkající se sociálního začleňování.

    Výše dotace:

    • minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 400 000 CZK,
    • maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 2 850 000 CZK.
   • Příjemci podpory: Nestátní neziskové organizace, obce dle zákona č. 128/2000 Sb. O obcích, organizace zřizované obcemi působící v sociální oblasti, dobrovolné svazky obcí, MAS, vzdělávací a poradenské instituce, školy a školská zařízení, obchodní korporace, OSVČ.
   • Termín: Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 7. 2019, 12:00.
   • Katalogové informace:

    Oblast: Zaměstnanost

    Kraj: Královehradecký

    Poskytovatel dotace: Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV), Místní akční skupina Královédvorsko

    Programy: Operační program Zaměstnanost (OPZ)

  • MAS Orlicko: Podpora sociálně vyloučených lokalit III.
Nahrávám...
Nahrávám...