dnes je 27.6.2022

Input:

Bankovní záruka

14.1.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

V dosavadních smlouvách o dílo jsme řešili zajištění bankovní záruky s odkazem na § 313 zák. č. 513/1991 Sb. Prosím o informaci, které paragrafové znění nového občanského zákoníku tuto problematiku upravuje.

Odpověď:

Bankovní záruka je v nové úpravě civilního práva (zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dále jen „NOZ") včleněna do části čtvrté – relativní majetková práva do osmého dílu mezi zajištění a utvrzení dluhů.
Ust. § 313 a násl. ObchZ odpovídá ust. § 2029 a

Z důvodu údržby našich serverů budou v úterý 28. 6. 2022 od 17:30 nedostupné naše služby. Plánovaná doba výpadku je jedna hodina. Omlouváme se.
Více informací

Nahrávám...
Nahrávám...