dnes je 27.5.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Novela zákona o zadávání veřejných zakázek nabyla účinnosti

23.5.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dne 22.5.2017 byl vyhlášen a nabyl účinnosti zákon č. 147/2017 Sb. novela zákona o zadávání veřejných zakázek.

Původní znění ustanovení § 48 odst. 10 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek:

(10) Ustanovení odstavců 7 a 9 se nepoužije pro účastníka zadávacího řízení, pokud se jedná o akciovou společnost, jejíž akcie v souhrnné jmenovité hodnotě 100 % základního kapitálu jsou ve vlastnictví obce podle zákona o obcích nebo kraje podle zákona o krajích.

Znění po novele

V § 48 odst. 10 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, se slova „obce podle zákona o obcích nebo kraje podle zákona o krajích“ nahrazují slovy „státu, obce nebo kraje“.

Zákonem č.

Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu VZ profi.
Zatřídění dokumentu
Zatřídění dokumentu
Tento dokument není zatříděn.
Nahrávám...
Nahrávám...