dnes je 15.4.2024

Input:

Operační program Zaměstnanost: Prioritní osa 5 - Technická pomoc

16.11.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Specifický cíl je navržen tak, aby odrážel zkušenosti z administrace OP LZZ a zároveň byl v souladu s dlouhodobou vizí řídicího orgánu OPZ. Soustředí se především na:

  • Efektivní a pružné řízení, zahrnující

- nastavení efektivních, přehledných a jednoduchých procesů a jasných rolí;
- fungující systém komunikace a výměny zkušeností v rámci implementační struktury;
- kvalitně řízené a všestranně rozvíjející se zaměstnance.

  • Uplatňování srozumitelných pravidel vedoucích k výsledkům, což znamená, že

      - pravidla implementace programu jsou srozumitelná a transparentní, umožňující podle výsledků.        
      - obsahové zaměření podporovaných intervencí je připravováno na základě analýz s cílem řešit problémy cílových skupin, nástroje pro sledování výsledků poskytují informace o efektech podpořených intervencí.
      - jsou poskytovány klientsky orientované služby žadatelům a příjemcům.

  • Spolupráci s vnějšími partnery a cílené komunikování přínosů ESF veřejnosti

Důraz bude také kladen na boj proti korupci na základě Strategie pro boj s podvody a korupcí v rámci čerpání fondů SSR v období 2014 – 2020.

Podporované aktivity:

  • Zajištění přípravy, hodnocení, výběru, kontrahování, monitorování, administrace, kontroly a auditu projektů/operací, zajištění řízení a implementace operačního programu;
  • Školení, semináře a
Nahrávám...
Nahrávám...