dnes je 19.5.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Stáhněte si nová schémata pro profil zadavatele

24.6.2016, Zdroj: Portál o veřejných zakázkách a koncesích (www.portal-vz.cz)

MMR připravilo a zveřejnilo nová XML a XSD schémata pro profil zadavatele podle nové právní úpravy, aby měli provozovatelé dostatek času na úpravu svých elektronických nástrojů.

Od 1. 10. 2016, tj. od nabytí účinnosti nové vyhlášky č. 168/2016 Sb., o uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek a náležitostech profilu zadavatele, jsou zadavatelé povinni zajistit, aby základní vybrané informace o veřejné zakázce uveřejněné na profilu zadavatele měly podobu strukturovaných dat, jejichž popis je uveden v příloze č. 8 k této vyhlášce. Nový popis strukturovaných dat se liší od původního popisu dle přílohy č. 5 vyhlášky č. 133/2012 Sb., o

Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu VZ profi.
Zatřídění dokumentu
Zatřídění dokumentu
Tento dokument není zatříděn.
Nahrávám...
Nahrávám...