dnes je 24.5.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Trestný čin pomluvy by mohl být vypuštěn z trestního zákoníku

4.12.2018, Zdroj: Poslanecká sněmovna

Navrhovaný zákon vypouští z trestního zákona trestný čin pomluvy dle § 184 trestního zákoníku. Společenský zájem na ochraně osobnosti je již v současné době vhodněji zajištěn prostředky soukromého práva, zejména když se v souvislosti s přijetím občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. civilním soudům otevřela možnost uložit náhradu újmy, která může mít vedle reparační funkce také sankční charakter.

Úplné znění novely zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník (sněmovní tisk č. 325)včetně důvodové zprávy si můžete stáhnout zde.

Čest a dobrá pověst člověka je chráněna dle ustanovení § 81 občanského zákoníku, kde je stanoveno, že: „Chráněna je osobnost člověka včetně všech jeho přirozených práv. Každý

Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu VZ profi.
Zatřídění dokumentu
Zatřídění dokumentu
Tento dokument není zatříděn.
Nahrávám...
Nahrávám...