dnes je 17.7.2024

Input:

VZOR - Čestné prohlášení dodavatele

16.5.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.2
VZOR - Čestné prohlášení dodavatele

Mgr. Veronika Skřejpková

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE

prokazující splnění

základní způsobilosti a profesní způsobilosti

dle § 74 a § 77 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZZVZ")

 
Název veřejné zakázky
Dodavatel _____
IČO _____
se sídlem _____
zastoupený _____
email _____
telefon _____

Já/My, jako dodavatel a níže podepsaný člen statutárního orgánu dodavatele v zadávacím řízení na veřejnou zakázku čestně a pravdivě prohlašuji/-eme, že

jako právnická osoba a současně každý člen mého/našeho statutárního orgánu

jako i v případě, kdy členem mého/našeho statutárního orgánu je právnická osoba, tak tato právnická osoba, spolu s každým členem statutárního orgánu této právnické osoby a každá osoba zastupující tuto právnickou osobu v mém/našem statutárním orgánu ve smyslu § 74 odst. 2 ZZVZ1

splňuji/-eme základní způsobilost stanovenou zadavatelem v souladu s ustanovením § 74 odst. 1 ZZVZ, a nejsem/nejsme dodavatel, který:

  1. byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3
Nahrávám...
Nahrávám...