dnes je 17.7.2024

Input:

Vzor - Žádost o prominutí zmeškání úkonu

12.6.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

11.4.1.5
Vzor - Žádost o prominutí zmeškání úkonu

Mgr. Zuzana Kittrichová

Žádost o prominutí zmeškání úkonu
podle § 41 SŘ

Úřad městské části Praha 1, odbor živnostenský

Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1

k č. j. .............................. (toto číslo bude uvedeno na výzvě živnostenského úřadu)

Dne 01. 03. 2014 mně byla doručena výzva k odstranění závad v žádosti o koncesi ze dne 25. 02. 2014, konkrétně se jedná o doložení dokladu prokazujícího právní důvod pro užívání prostor, do nichž jsem umístil sídlo, a to nejpozději do 15 dnů ode dne doručení výzvy.

Vzhledem k tomu, že jsem nedávno utrpěl vážný úraz a byl jsem hospitalizován, nemohl jsem v dané lhůtě požadovanou listinu doložit. Svoji hospitalizaci dokládám přiloženou lékařskou zprávou.

S ohledem na výše uvedené žádám o prominutí zmeškání úkonu, a zároveň požadovanou listinu předkládám.

V Praze dne 25. 03. 2014

.............................................

Jan Novák

Přílohy:

  • lékařská zpráva o

Nahrávám...
Nahrávám...