dnes je 24.5.2024

Input:

159/2018 Sb., Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace hospitalizovaných pacientů CZ-DRG

č. 159/2018 Sb., Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace hospitalizovaných pacientů CZ-DRG
SDĚLENÍ
Českého statistického úřadu
ze dne 31. července 2018
o zavedení Klasifikace hospitalizovaných pacientů CZ-DRG
Český statistický úřad ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví podle § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, zavádí s účinností od 1. září 2018 pro použití v referenční síti poskytovatelů akutní lůžkové péče ustavené podle § 41a zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 200/2015 Sb., Klasifikaci hospitalizovaných pacientů CZ-DRG (Klasifikace hospitalizovaných pacientů Czech - Diagnosis Related Groups, dále jen „klasifikace CZ-DRG”).
Klasifikace CZ-DRG umožňuje klasifikovat pacienty v akutní nemocniční péči na základě jejich klinické podobnosti a srovnatelnosti nákladů na jejich nemocniční pobyt.
Pro klasifikaci CZ-DRG se pro rok 2018 vydává:
1. Metodika sestavení hospitalizačního případu v systému CZ-DRG, platná verze softwaru CZ-DRG Pre-grouper a doprovodné metodické pokyny:
a. Datové rozhraní nástroje CZ-DRG Pre-grouper,
b. Instalační příručka a manuál pro uživatele nástroje CZ-DRG Pre-grouper,
c. Technická dokumentace nástroje CZ-DRG Pre-grouper.
2. Definiční manuál klasifikačního systému CZ-DRG, platná verze softwaru CZ-DRG Grouper a doprovodné
Nahrávám...
Nahrávám...