dnes je 13.6.2024

Input:

Vzor - Pozvánka na ustavující schůzi družstva

28.1.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.5.1.3
Vzor - Pozvánka na ustavující schůzi družstva

Mgr. Pavla Krejčí

Dne .............. se v notářské kanceláři notářky .............. adresa ...................................v ............... hod. koná ustavující schůze Zemědělského družstva Vaňhova Lhota (dále jen “Družstvo“).

Program jednání:

1. zahájení ustavující schůze a sdělení o počtu přítomných zájemců o členství,

2. seznámení zájemců o členství o jednáních, která Svolavatel členské schůze doposud podnikl při zakládání Družstva,

3. schválení pravidel jednání ustavující schůze a volba předsedajícího,

4. schválení přihlášek jednotlivých zájemců o založení družstva,

5. schválení výše základního členského vkladu,

6. volba správce vkladu,

7. volba orgánů družstva,

8. schválení stanov družstva,

9. schválení seznamu zakladatelů,

10. prohlášení zakladatelů o převzetí vkladové povinnosti k základnímu členskému vkladu.

Ustavující schůze jsou oprávněny účastnit se a hlasovat na ní osoby, které podaly přihlášku do Družstva a tuto

Nahrávám...
Nahrávám...