Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Změna závazku a § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek

17.4.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Obracím se na Vás s dotazem týkajícím se § 222 ZZVZ. Zadavatel uzavřel na základě zadávacího řízení podle předešlé právní úpravy v smlouvu na veřejnou zakázku na služby - zpracování územního plánu. V průběhu plnění již došlo k několika změnám závazku. Nyní vyvstala potřeba další úpravy závazku - zpracování dokumentace pro opakované veřejné projednávání. Dotazy:

1) Jak postupovat pro stanovení hodnoty cenového nárůstu dle §